Profesjonalna geodezja precyzyjna

– nasze realizacje

Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej brutto 1075MWe w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Generalny wykonawca konsorcjum Polimex Mostostal – Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH. Wartość inwestycji – 6,4 mld brutto. Jest to nasza sztandarowa inwestycja, w której braliśmy czynny udział i w ramach której pełniliśmy nadzór geodezyjny z ramienia generalnego wykonawcy.

Nasz wkład w tę inwestycję to obsługa geodezyjna:

70% wszystkich konstrukcji żelbetowych w tym fundamentu kotła,
80% wszystkich konstrukcji stalowych w tym 100% konstrukcji kotła,
budowy części ciśnieniowej kotła,
budowy wszystkich sieci uzbrojenia terenu z rurociągami wody chłodzącej DN 3600 włącznie,
bocznicy kolejowej,
dróg wewnątrzzakładowych.

Ustawiliśmy również większość urządzeń mechanicznych, takich jak: wywrotnica wagonowa, młyny węglowe, wentylatory spalin, suwnice, belki demagowe, wszelkiego rodzaju pompy oraz silniki napędowe. Wykonaliśmy także szereg pomiarów na turbinie.

01

Kompleksowa obsługa budowy instalacji odazotowania spalin bloków 4-8 na terenie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Generalny wykonawca Rafako S.A. Wartość inwestycji – 190 mln netto. Prace polegały na wpasowaniu między stare konstrukcje kotła i elektrofiltra o ponad trzydziestometrowej konstrukcji, dodatkowo ustawiono nowe wentylatory spalin.
02

Kompleksowa obsługa budowy instalacji odazotowania spalin bloków 9-10 na terenie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Generalny wykonawca Rafako S.A. Wartość inwestycji 280mln netto. Prace polegały na wpasowaniu między stare konstrukcje kotła i elektrofiltra o ponad sześćdziesięciometrowej konstrukcji. Dodatkowo ustawiono nowe wentylatory spalin.
03

Budowa Elektrowni Opole

W ramach budowy dwóch bloków nr 5 i nr 6 wykonaliśmy obsługę następujących obiektów:

 • wywrotnica wagonowa,
 • most skośny,
 • tunele kablowe,
 • stacje transformatorowe,
 • rurociągi ciśnieniowe kotła,
 • sieci uzbrojenia terenu.
04

Budowa konstrukcji stalowej kotła Elektrowni Jaworzno II

W ramach zadania ustawiono całą konstrukcję pierwszorzędową kotła oraz konstrukcję drugorzędową kotła od poziomu 22m do końca.
05

Budowa hal magazynowych w rejonie skrzyżowania autostrad A1 i A2

Prace geodezyjne polegały na obsłudze hal w miejscowościach Kielmina i Natolin o powierzchni 50000 m2 każda, wraz z uzbrojeniem terenu oraz drogami serwisowymi. Generalny Wykonawca – firma Mirbud.

06

Pomiar suwnic i belek demagowych i linii produkcyjnych

 • suwnica ponad 300 mm w zakładach Prefabet Świerże Górne,
 • pomiary geometrii linii produkcyjnych wraz z obsługą procesu naprawczego w zakładach Prefabet Świerże Górne,
 • remont suwnicy ponad 350 m wraz z obsługą procesu remontowego hali maszynowi czynnej Elektrowni Kozienice,
 • remont suwnicy 180 m wraz z obsługą procesu remontowego w Wojskowych Zakładach w Zielonkach.

Ponadto wykonaliśmy szereg pomiarów ponad trzydziestu mniejszych suwnic na terenie całego kraju.

07

Budowa Elektrofiltra nr 8 i nr 3 na terenie Enea wytwarzanie

Prace polegały na wpasowaniu nowej konstrukcji elekrotfiltra w stare fundamenty wcześniejszej konstrukcji.

08

Pomiary przemieszczeń obiektów ENEA Wytwarzanie

W latach 2012-2014 prowadziliśmy monitoring osiadań obiektów czynnej Elektrowni Kozienice.

09

Obsługa czynnej Elektrowni Kozienice

Zadanie polega na reagowaniu na wszelkie potrzeby wielkiego zakładu przemysłowego. W skład czego wchodzą:

 • mapy do celów projektowych,
 • pomiary objętości węgla,
 • inwentaryzacje podwykonawcze,
 • wszelkiego rodzaju pomiary kontrolne czynnego zakładu przemysłowego.

Ponadto wykonaliśmy szereg mniejszych pomiarów związanych z obsługą inwestycji, obejmujących między innymi pomiar przemieszczeń, pomiar osiadań czy pomiar deformacji na terenie całego kraju.

Z wielką radością do powyższej listy dopiszemy Twoją inwestycję!

Zapraszamy do kontaktu!