Realizacje

Profesjonalna geodezja precyzyjna – nasze realizacje

Firma GEO-MAPA do tej pory wykonała bardzo wiele kompleksowych zleceń geodezyjnych na terenie całego kraju. To zarówno ogromne przedsięwzięcia, jak i drobniejsze usługi. Chcąc przybliżyć choćby w stopniu minimalnym charakter naszej działalności, przedstawiamy Państwu realizacje w zakresie geodezji precyzyjnej i inżynieryjnej, z których jesteśmy najbardziej dumni. Zawarte poniżej opisy przedstawiają zakres każdego ze zleceń oraz krótkie podsumowanie wykonanych przez nas prac.

Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej brutto 1075MWe w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Generalny wykonawca konsorcjum Polimex Mostostal - Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH. Wartość inwestycji – 6,4 mld brutto. Jest to nasza sztandarowa inwestycja, w której braliśmy czynny udział i w ramach której pełniliśmy nadzór geodezyjny z ramienia generalnego wykonawcy.

Nasz wkład w tę inwestycję to obsługa geodezyjna:

 • 70% wszystkich konstrukcji żelbetowych w tym fundamentu kotła,
 • 80% wszystkich konstrukcji stalowych w tym 100% konstrukcji kotła,
 • budowy części ciśnieniowej kotła,
 • budowy wszystkich sieci uzbrojenia terenu z rurociągami wody chłodzącej DN 3600 włącznie,
 • bocznicy kolejowej,
 • dróg wewnątrzzakładowych.

Ustawiliśmy również większość urządzeń mechanicznych, takich jak: wywrotnica wagonowa, młyny węglowe, wentylatory spalin, suwnice, belki demagowe, wszelkiego rodzaju pompy oraz silniki napędowe. Wykonaliśmy także szereg pomiarów na turbinie.

Kozienice
Instalacja SCR bloku nr 8 Elektrownia Kozienice

Kompleksowa obsługa budowy instalacji odazotowania spalin bloków 4-8 na terenie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Generalny wykonawca Rafako S.A.  Wartość inwestycji – 190 mln netto. Prace polegały na wpasowaniu między stare konstrukcje kotła i elektrofiltra o ponad trzydziestometrowej konstrukcji, dodatkowo ustawiono nowe wentylatory spalin.

Instalacja SCR bloku nr 8 Elektrownia Kozienice
Instalacja SCR bloku nr 8 Elektrownia Kozienice

Kompleksowa obsługa budowy instalacji odazotowania spalin bloków 9-10 na terenie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Generalny wykonawca Rafako S.A. Wartość inwestycji  280mln netto. Prace polegały na wpasowaniu między stare konstrukcje kotła i elektrofiltra o ponad sześćdziesięciometrowej konstrukcji. Dodatkowo ustawiono nowe wentylatory spalin.

Opole
Elektrownia Opole

Budowa Elektrowni Opole

W ramach budowy dwóch bloków nr 5 i nr 6 wykonaliśmy obsługę następujących obiektów:

 • wywrotnica wagonowa,
 • most skośny,
 • tunele kablowe,
 • stacje transformatorowe,
 • rurociągi ciśnieniowe kotła,
 • sieci uzbrojenia terenu.
Jaworzno
Elektrownia Jaworzno konstrukcja stalowa kotła

Budowa konstrukcji stalowej kotła Elektrowni Jaworzno II

W ramach zadania ustawiono całą konstrukcję pierwszorzędową kotła oraz  konstrukcję drugorzędową kotła od poziomu 22m do końca.

Budowa hali Castoramy V
Budowa hali Castoramy V

Budowa hal magazynowych w rejonie skrzyżowania autostrad A1 i A2

Prace geodezyjne polegały na obsłudze hal w miejscowościach Kielmina i Natolin o powierzchni 50000 m2 każda, wraz z uzbrojeniem terenu oraz drogami serwisowymi. Generalny Wykonawca – firma Mirbud.

Suwnica maszynowni bloków 1-8 Elektrowni Kozienice
Suwnica maszynowni bloków 1-8 Elektrowni Kozienice

Pomiar suwnic i belek demagowych i linii produkcyjnych

 • suwnica ponad 300 mm w zakładach Prefabet Świerże Górne,
 • pomiary geometrii linii produkcyjnych wraz z obsługą procesu naprawczego w zakładach Prefabet Świerże Górne,
 • remont suwnicy ponad 350 m wraz z obsługą procesu remontowego hali maszynowi czynnej Elektrowni Kozienice,
 • remont suwnicy 180 m wraz z obsługą procesu remontowego w Wojskowych Zakładach w Zielonkach.

Ponadto wykonaliśmy szereg pomiarów ponad trzydziestu mniejszych suwnic na terenie całego kraju.

Budowa Elektrofiltra nr 8 i nr 3 na terenie Enea wytwarzanie

Prace polegały na wpasowaniu nowej konstrukcji elekrotfiltra w stare fundamenty wcześniejszej konstrukcji.

 

Pomiary przemieszczeń obiektów ENEA Wytwarzanie

W latach 2012-2014 prowadziliśmy monitoring osiadań obiektów czynnej Elektrowni Kozienice.

Elektrownia Kozienice
Elektrownia Kozienice

Obsługa czynnej Elektrowni Kozienice

Zadanie polega na reagowaniu na wszelkie potrzeby wielkiego zakładu przemysłowego. W skład czego wchodzą:

 • mapy do celów projektowych,
 • pomiary objętości węgla,
 • inwentaryzacje podwykonawcze,
 • wszelkiego rodzaju pomiary kontrolne czynnego zakładu przemysłowego.

Ponadto wykonaliśmy szereg mniejszych pomiarów związanych z obsługą inwestycji, obejmujących między innymi pomiar przemieszczeń, pomiar osiadań czy pomiar deformacji na terenie całego kraju.

Z wielką radością do powyższej listy dopiszemy Twoją inwestycję!

Zapraszamy do kontaktu!