O firmie

GEO-MAPA – obsługa inwestycji w przemyśle i energetyce

GEO-MAPA to firma geodezyjna w województwie świętokrzyskim. Naszą specjalnością jest obsługa inwestycji w przemyśle i energetyce. Dzięki systematycznej, efektywnej pracy w naszym portfolio znajduje się wiele wymagających realizacji na terenie całego kraju.

Geodezyjna obsługa inwestycji – zakres prac i charakterystyka usługi

Każda inwestycja budowlana wymaga obsługi geodezyjnej. Ich dokładny zakres różni się w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i stopnia jego skomplikowania. Obsługa inwestycji jest usługą, która obejmuje wszystkie niezbędne do wykonania na budowie prace geodezyjne. Obejmują one między innymi wytyczenie budowli na terenie oraz pomiar konstrukcji podczas jej wznoszenia i nadzór nad prawidłowością przebiegu prac.

Od profesjonalnie przeprowadzonych prac geodezyjnych w dużej mierze zależy bezpieczeństwo budowy i ukończonego obiektu. Dlatego w ramach obsługi inwestycji wykonuje się m.in. dokładny pomiar przemieszczeń obiektu i podłoża i pomiar deformacji. Po zakończeniu prac budowlanych powstaje także skrupulatna inwentaryzacja powykonawcza.

GEO-MAPA – kompleksowe usługi geodezyjne

Bogate doświadczenie i profesjonalizm powoduje, że zaufaniem obdarza nas wiele firm i instytucji. Kompleksowa obsługa inwestycji zawiera w sobie wiele prac geodezyjnych oraz ciągły nadzór nad budową w czasie jej trwania. To od geodetów zależy między innymi usytuowanie obiektów zgodnie z projektem, a także bezpieczeństwo gotowych konstrukcji oraz budowy. Dlatego tak ważne jest, aby prace te powierzyć odpowiednim ludziom. Firma GEO-MAPA wraz z każdą realizowaną inwestycją udowadnia, że w tej kwestii jest bezkonkurencyjna. Nasze zaangażowanie, precyzja i czujność pozwalają realizować powierzone nam zadania na najwyższym poziomie.

We wrześniu 2016 roku w prestiżowym miesięczniku branżowym „Geodeta” ukazał się wywiad z właścicielem firmy. Zapraszamy do jego lektury pod poniższym linkiem:

https://geoforum.pl/news/22339/geodezja-pod-napieciem